INFORMATION ข้อมูลทั่วไป

มีสัตว์มากกว่า 1,200 สายพันธุ์ มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งเดียวในเอเชียที่มีพะยูนให้เข้าเยี่ยมชม

  • เวลาเปิดให้บริการ 09.00-17.00 น.
    (ช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม เปิด 08.30-17.30 น.)
  • เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดให้บริการในแต่ละวัน
  • เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเข้าชมทุกพื้นที่ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ไม่มีเส้นทางบังคับที่ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องปฏิบัติตาม
top back