TRANSPORTATION ข้อมูลการเดินทาง

TOBA AQUARIUM

โทบะเป็นเมืองที่สามารถเดินทางโดยรถไฟจากโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ได้ภายในเวลาสองชั่วโมง
เพลิดเพลินไปกับแนวชายฝั่งอันสวยงามที่คุณไม่สามารถสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ได้ในตัวเมือง! โทบะ 3-3-6
เมืองโทบะ จังหวัดมิเอะ 517-8517 ประเทศญี่ปุ่น
โทร +81-599-25-2555

map map

By Train โดยรถไฟ

By Train โดยรถไฟ

By Train

Access from Airportการเข้าถึงจากสนามบิน

Access from Airport การเข้าถึงจากสนามบิน

access from airport

By carโดยรถยนต์

By car โดยรถยนต์

By car
top back